Friday, June 03, 2016

sifat 20

Sunnah Rasulullah
1 hr
PEMBAHAGIAN SIFAT SIFAT ALLAH
Sifat Wajib dibahagi 4 bahagian:
I – Sifat Nafsiyyah
II – Sifat Salbiyah
III – Sifat Ma’ani
IV – Sifat Ma’nawiyah
I – SIFAT NAFSIYYAH(SIFAT KEPERIBADIAN)
Maksudnya sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Atau boleh juga dikatakan sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat tersebut. adapun yang tergolong sifat ini hanya satu iaitu sifat wujud.
1- Sifat Wajib: Wujud
Ertinya: Ada
Sifat Mustahil: ’Adam
Ertinya : Tidak Ada
Allah Taala itu ada. Mustahil Allah itu tiada.
II – SIFAT SALBIYAH
Maksudnya sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Atau dikatakan juga sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat Salbiyah ini ada lima sifat yakni, 2- Qidam, 3- Baqo’, 4- Mukhalafatu lil hawaditsi, 5- Qiyamuhu binafsihi, 6- Wahdaniyyah.
2-Sifat Wajib: Qidam
Ertinya: Sedia/terdahulu/tidak ada permulaanya
Sifat Mustahil: Huduts
Ertinya: Baru
Allah Taala itu sedia/terdahulu, tidak ada permulaanya. Mustahil Allah itu didahului oleh ‘Adam (ada permulaanya).
3- Sifat Wajib: Baqa’
Ertinya: Kekal
Sifat Mustahil: Fana’
Ertinya: Binasa
Allah itu bersifat kekal. Mustahil Ia dikatakan fana (binasa)
4-Sifat Wajib: Mukhalafah Lilhawaditsi
Ertinya: Tidak sama dengan yang baru
Sifat Mustahil: Mumatsalah Lilhawaditsi
Ertinya: Sama dengan yang baru
Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baru yakni dijadikan dan dihancurkan. Mustahil bersamaan dengan yang baru.
5-Sifat Wajib: Qiyam Binafsihi
Ertinya: Berdiri dengan dirinya sendiri
Sifat Mustahil: Ihtiyaj Ila Mahal Wa Mukhashshash
Allah Taala itu berdiri sendiri. Mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya dan berdirinya tidak memerlukan tempat tertentu
6-Sifat Wajib: Wahdaniyah
Ertinya: Esa
Sifat Mustahil: Ta’addud
Allah itu Maha Esa zat-Nya, Esa sifat-Nya dan esa juga perangai-Nya. Mustahil ia mempunyai zat, sifat dan perangai yang berbilang-bilang.
III – SIFAT MA’ANI
Maksudnya sifat yang diwajibkan bagi zat Allah suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ini terdiri dari tujuh sifat, 7- Qudrat, 8- Iradah, 9- Ilmu, 10- Hayat, 11- Sama’, 12- Bashar dan 13- Kalam.
7-Sifat Wajib: Qudrah
Ertinya: Kuasa
Sifat Mustahil: ’Ajez
Ertinya: Lemah
Allah Taala itu Maha Berkuasa, apapun boleh dilakukannya. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa.
8-Sifat Wajib: Iradah
Ertinya: Menentukan
Sifat Mustahil: Karahah
Ertinya: Terpaksa
Allah itu Menentukan segala-galanya, semua terjadi dengan ketentuan Allah, Mustahil Allah Taala itu terpaksa dan dipaksa menentukan segala galanya
9-Sifat Wajib: ’Ilim
Ertinya: Mengetahui
Sifat Mustahil: Jahil
Ertinya: Bodoh
Allah Taala itu amat mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah tidak mengetahu atau bodoh.
10-Sifat Wajib: Hayah
Ertinya: Hidup
Sifat Mustahil: Maut
Ertinya: Mati
Allah Taala itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada. Mustahil Allah Taala itu boleh mati, dianiyaya atau dibunuh.
11-Sifat Wajib: Sama’
Ertinya: Mendengar
Sifat Mustahil: Shamam
Ertinya: Tuli
Allah Taala itu mendengar. Mustahil Allah tuli atau tidak mendengar.
12-Sifat Wajib: Bashar
Ertinya: Melihat
Sifat Mustahil: ’Ama
Ertinya: Buta
Allah Taala itu sentiasa melihat. Mustahil Allah Taala itu buta.
13- Sifat Wajib: Kalam
Ertinya: Berkata-kata
Sifat Mustahil: Bakam
Ertinya: Bisu
Allah Taala itu berkata-kata atau berbicara. Mustahil Allah Taala itu tidak berbicara atau bisu.
IV – SIFAT MA’NAWIYAH
Maksudnya sifat Allah yang dilazimkan atau tidak boleh dipisahkan dengan Sifat Ma’ani. Sifat Ma’nawiyah adalah sifat yang mulazimah atau menjadi akibat dari sifat ma’ani. Sifat ini terdiri dari tujuh sifat, yakni 14- Kaunuhu Qadiran, 15- Kaunuhu Muridan, 16- Kaunuhu Aliman, 17- Kaunuhu Hayyan, 18- Kaunuhu Sami’an, 19- Kaunuhu Bashiran, 20- Kaunuhu Mutakalliman.
14- Sifat Wajib: Kaunuhu Qodiran
Ertinya: Keberadaan Allah Maha Kuasa
Sifat Mustahil: Kaunuhu ’Ajizan
Ertinya: Keberadaan Allah lemah (tidak berkuasa)
Allah Taala keberadaanya amat berkuasa sifatnya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa.
15- Sifat Wajib: Kaunuhu Muridan
Ertinya: Menentukan
Sifat Mustahil: Kaunuhu Mukrahan
Ertinya: Terpaksa
Allah Taala itu berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya. Mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa
16- Sifat Wajib: Kaunuhu ‘Aliman
Ertinya: Maha Mengetahui
Sifat Mustahil:Kaunuhu Jahilan
Ertinya: Bodoh
Allah Taala itu maha mengetahui. Mustahil Allah Taala itu jahil/bodoh atau tidak mengetahui.
17- Sifat Wajib: Kaunuhu Hayyan
Ertinya: Hidup
Sifat Mustahil: Kaunuhu Mayyitan
Allah Taala itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini. Mustahil Allah itu boleh mati atau dibunuh.
18- Sifat Wajib: Kaunuhu Sami’an
Ertinya: Mendengar
Sifat Mustahil: Kaunuhu Ashamma
Ertinya: Tuli
Allah Taala itu maha mendengar. Mustahil jika Allah Taala tidak mendengar atau tuli.
19- Sifat Wajib: Kaunuhu Bashiran
Ertinya: Melihat
Sifat Mustahil: Kaunuhu A’ma
Ertinya: Buta
Allah Taala itu melihat semua kejadian di muka bumi. Mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta.
20- Sifat Wajib: Kaunuhu Mutakalliman
Ertinya: Maha Berkata-kata
Sifat Mustahil: Kaunuhu Abkama
Ertinya: Bisu
Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil jika Allah Ta’ala bisu atau tidak boleh berkata-kata.
Abu Sunnah
TMG

No comments:

Pesanan Tuan Guru Presiden

Akhirul kalam , lazimilah pesan Tuan Guru Presiden: " Banyakkan membaca al-Quran, bukannya FB " "Ramadhan Kareem" ...