Tuesday, September 06, 2011

Generasi Rabbani

TARBIAH DAN PEMBENTUKAN GENERASI RABBANI


July 26th, 2008 Ustaz Ahmad Adnan Fadzil

Kalimah Rabbani digunakan oleh Syeikh Said Hawa dalam satu risalah kecilnya “إحياء الربانية” (Menghidup kembali generasi Rabbani)[1] bagi menggambarkan generasi yang akan menyelamatkan Islam pada masa kini. Beliau berpandangan, hanya generasi Rabbani yang mampu diharapkan untuk mengembalikan kegemilangan Islam di zaman moden ini setelah sekian lama ia mengalami keruntuhan.Siapakah generasi Rabbani ?Kalimah Rabbani( الرباني ) bersandar kepada kalimah Rabb ( الرب) yang bermaksud Tuhan. Rabbani dapat dimaknakan dalam bahasa Melayu dengan “Ketuhanan”. Generasi Rabbani dari segi maknanya bermaksud generasi Ketuhanan.Secara lebih nyata; generasi Rabbani ialah generasi yang menyandarkan diri mereka kepada Tuhan di mana mereka hidup untuk melaksanakan matlamat yang ditetapkan Allah, mencari kerdhaanNya semata-mata, mereka menjalani kehidupan di atas manhaj Allah (yakni Islam) dan mereka bermati-matian memperjuangkan manhaj tersebut dengan mengorbankan apa sahaja yang ada pada mereka sama ada harta, tenaga dan jiwa raga mereka.Generasi rabbani adalah generasi muslim sejati. Mereka bukan sekadar beramal dengan Islam tetapi juga bekerja untuk menegakkan Islam (yakni menjadi Amilin Islam). Mereka tidak hanya menjadi penyokong kepada Harakah Islam, tetapi juga adalah pendokong dan tunggaknya. Contoh unggul bagi generasi Rabbani ini ialah para sahabat yang dididik dan ditarbiyah oleh Rasulullah s.a.w..Ciri-ciri golongan RabbaniGolongan Rabbani (ketuhanan) di dalam al-Quran diungkapkan Allah tentang mereka dengan memakai beberapa istilah antaranya; al-Mukminun[2], al-Muttaqun[3], al-Muflihun[4], Hizbullah[5], Ansarullah[6], ‘Ibadur Rahman[7], Orang-orang yang bersama Muhammad[8] dan sebagainya.Antara ciri-ciri mereka -sebagaimana yang dibentangkan Allah di dalam al-Quran- ialah;

1. Beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya.

2. Mendirikan Solat dan menjaganya.

3. Membayar zakat dan bersedekah.

4. Yakin dan beramal dengan al-Quran.

5. Nenjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan sia-sia.

6. Menjaga kehormatan dirinya (dari zina dan sebagainya).

7. Menjaga amanah dan janjinya.

8. Berjalan di muka bumi dengan sopan santun (yakni tidak angkuh dan bongkak).

9. Tekun mengerjakan ibadah di malam hari.

10. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan azabnya.

11. Bersederhana dalam membelanja harta (tidak boros dan tidak bakhil).

12. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu.

13. Tidak membunuh tanpa hak.

14. Tidak menghadiri tempat-tempat maksiat.

15. Memberi perhatian kepada peringatan Allah.

16. Berdoa kepada Allah agar dikurniakan pasangan dan anak yang baik dan menjadi ikutan kepada orang bertakwa.

17. Dicintai Allah dan menyintai Allah.

18. Bersifat lemah-lembut (kasih sayang) kepada orang beriman.

19. Bersikap tegas kepada musuh Islam.

20. Berjihad di jalan Allah tanpa takut celaan sesiapapun.

21. Memberi wala’ sepenuhnya kepada Allah, Rasul dan kepimpinan orang beriman.

22. Sabar dalam berhadapan dengan segala kesukaran dalam mentaati Allah.

23. Al-Musabarah (meningkatkan ketahanan dalam menghadapi musuh).

24. Ar-Ribath (Sentiasa berjaga-jaga dan bersiap-sedia menghadapi musuh).

No comments:

Pesanan Tuan Guru Presiden

Akhirul kalam , lazimilah pesan Tuan Guru Presiden: " Banyakkan membaca al-Quran, bukannya FB " "Ramadhan Kareem" ...