Sunday, February 27, 2011

Perbezaan Al-Quran, Terjemahan dan Tafsir

Kitab Al-Quran adalah ayat-ayat dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu sekitar Mekah dan Madinah dan dilindungi Allah SWT sehingga ke akhir zaman. Al-Quran tidak mempunyai versi kerana ia hanyalah satu, sebuah kitab sahaja. Al-Quran adalah kata-kata (firman) dari Allah SWT.

Terjemahan adalah pemilihan kata-kata oleh manusia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Iaitu menukar dari bahasa Arab kepada bahasa lain dengan tujuan untuk menghayati dan memahami isi kandungan Al-Quran. Adalah diingatkan bahawa terjemahan bukan kitab Al-Quran yang sebenar.

Tafsir pula adalah penerangan dan menyingkap sesuatu, menjelaskan sesuatu atau menyingkap sesuatu rahsia. Iaitu ilmu yang mengkaji mengenai maksud dan lafaz ayat di dalam Al-Quran, hukum-hakam serta pengajaran dan manfaat dari Al-Quran. Ia juga bermaksud ilmu untuk memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum-hakam dan pengajaran. Penafsiran Al-Quran tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya dan ia memerlukan Ilmu Tafsir.

Berikut disenaraikan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Malaysia (Melayu) yang lengkap (merangkumi 114 Surah dan 6666 Ayat).

Link: http://sinar.cikedis.com/terjemahan-al-quran

1. Al-Fatihah
2. Al-Baqarah
3. Al-i-’Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maidah
6. Al-An’am
7. Al-A’raf
8. Al-Anfal
9. At-Taubah
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-R’ad
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. Al-Nahl
17. Al-Israa’
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa’
22. Al-Hajj
23. Al-Mu’minun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Asy-Syu’araa’
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-’Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajdah
33. Al-Ahzab
34. Saba’
35. Fatir
36. Ya Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Ghaffir
41. Fussilat
42. Asy-Syura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiyah
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi’ah
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadilah
59. Al-Hasyr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jumu’ah
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Tallaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma’arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiamat
76. Al-Insan
77. Al-Mursalat
78. An-Naba’
79. An-Nazi’at
80. ‘Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Intifar
83. Al-Mutafifeen
84. Al-Insyiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A’la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Asy-Syams
92. Al-Lail
93. Ad-Dhuha
94. Ash-Syarh
95. At-Tiin
96. Al-’Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Az-Zalzalah
100. Al-’Adiyat
101. Al-Qaariah
102. At-Takaathur
103. Al-’Asr
104. Al-Humazah
105. Al-Fiil
106. Quraish
107. Al-Ma’un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Masad
112. Al-Ikhlas
113. Al-Falaq
114. An-Nas

No comments:

Pesanan Tuan Guru Presiden

Akhirul kalam , lazimilah pesan Tuan Guru Presiden: " Banyakkan membaca al-Quran, bukannya FB " "Ramadhan Kareem" ...